Antti Mathlin
Kyläseuran puheenjohtaja
040 728 1451
08 220 221
Sähköposti: antti.mathlin@gmail.com


Liisa Honkakoski
Sihteeri, naisjaoston puheenjohtaja, kyläseuran vpj
040 060 9512
Sähköposti: liisa.honkakoski@raahe.fi


Markus Linna
Sivuston ylläpito
Sähköposti: linzi88@gmail.com