Raahen Kylät ry
Haapajoki-Arkkukari
Mattilanperä
Piehinki
Palonkylä
Ylipää eli Lasikangas

TIETOA TUULIVOIMALOISTA PAIKALLISESTA NÄKÖKULMASTA:
JOKELAN KYLÄSIVUILLA

TYÖTILAISUUKSIA NUORILLE:
tendea.fi